அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சிசமீபத்திய செய்தி


மதுரை மாநகர் மேற்கு மாவட்டம் 56 வட்டம் சார்பில் தண்ணீர் பிரச்சனைக்காக இன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்.